Učenie jazykov nám prospieva!

Učenie jazykov nám prospieva. Toto sa deje s našim mozgom!

  • 19:21 09.01.2015
  • SVET
Učenie jazykov nám prospieva. Toto sa deje s našim mozgom!

Neurológovia pomáhajú vedcom pochopiť procesy prebiehajúce v mozgu počas učenia cudzieho jazyka.

Podľa výsledkov švédskych vedcov mozog vplyvom učenia sa cudzej reči zväčšuje svoju veľkosť.

Ich výskum sa zameral na lepšie pochopenie kognitívnych benefitov pri tejto činnosti. Využívali pritom magnetickú rezonanciu a elektrofyziológiu, ktoré im ozrejmili čo presne sa deje v mozgu v procese počúvania a porozumenia cudzieho jazyka, pri tvorbe viet a myslení v ňom.

Výsledky štúdie ukázali, že toto všetko má na náš mozog výrazný vplyv.

Priebeh výskumu

Pozorovali dve skupiny ľudí. Tou prvou boli mladí militanti s dobrými predpokladmi naučiť sa reč a druhou boli študenti medicíny a kognitívnych vied, ktorí počas testov taktiež tvrdo študovali, ale nie jazyky. Militanti sa intenzívne učili po arabsky, rusky a dáríjsky.

Magnetická rezonancia ukázala, že prvej skupine sa mozog zväčšil, zatiaľ čo študentom zostala ich štruktúra rovnaká.

Zaujímavý poznatok je tiež to, že lepšie jazykové schopnosti mali respondenti, ktorým mozog narástol v oblasti mozgovej kôry a hipokampu. Ten je zodpovedný za presúvanie prijímaných informácií z krátkodobej pamäte do dlhodobej. Tým, ktorí v boli v jazykoch menej schopní, sa mozog zväčšil v oblasti lalokov. Oblasti mozgu teda rástli so schopnosťou naučiť sa jazyk.

Tento výskum by tak mohol viesť k pokroku vo využívaní technológií pre jazykové vzdelávanie. I softvéroví inžinieri využívajú nové poznatky pri vývoji nových vzdelávacích aplikácií.

Ďalšie výhody ovládania cudzích rečí

Ľudia, ktorí plynule ovládajú viac ako jeden jazyk disponujú lepšou pamäťou, kreativitou a sú psychicky flexibilnejší než monolingvisti.

Multilingvisti okrem toho dosahujú lepšie výsledky v škole, respektíve v ďalších oblastiach, v ktorých nadobúdajú vedomosti. Nepochybne majú väčšiu slovnú zásobu, ale sú i vnímavejší k okoliu, efektívnejšie selektujú podstatné informácie a rýchlejšie sa rozhodujú.

Kanadská štúdia okrem toho potvrdila, že vďaka ich učeniu dokážeme predchádzať vzniku Alzheimerovej choroby a demencie v neskoršom veku, prípadne oddialiť ich nástup až o päť rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *