O nás

Naša jazyková škola HELLO vzdeláva klientov všetkých vekových katégórií už viac ako 10 rokov. Poskytujeme kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho , ruského jazyka a slovenčiny pre cudzincov podľa preferencií klienta ušité na mieru.

Jazyková škola poskytuje jazykové kurzy formou individuálnych hodín, hodín v dvojiciach, trojiciach alebo v skupinkách s maximálnym počtom 5  klientov v kurzoch . Minimalizovaním počtu účastníkov sa snažíme maximalizovať efektivitu hodín.

Výuku zabezpečujú kvalifikovaní zahraniční a slovenskí lektori. Takouto kombináciou sa podľa našej skúsenosti dosahujú pokroky v jazykovom vzdelávaní najrýchlejšie.

Sme školou rodinného charakteru , vzdelávame celé rodiny a preferujeme kvalitu nad kvantitou.

Jazyková škola takisto realizuje firemné vzdelávanie a pripravuje klientov na rôzne medzinárodne uznávané certifikáty.

Cieľom našej jazykovej školy bolo vytvoriť miesto aj pre najmenších.Od septembra 2015 preto ponúkame v našej novej škôlke a jasliach celodennú starostlivosť 12 mesiacov v roku ( zatvorené máme len počas štátnych sviatkov)  pre všetky deti vo veku od 2 do 7 rokov v slovenskom, anglickom a španielskom jazyku.