Náš tím

V našom zariadení pracuje vysokoškolsky vzdelaný lektorský tím.

Mgr. Lucia Filipová- zriaďovateľ , garant odborného jazykového vzdelávania

Gemma Januška– lektor anglického jazyka, Veľká Británia

Sergio Zaldo– lektor španielskeho jazyka, Mexiko

Mgr. Barbara Basarabová-  učiteľka pre slovenskú časť

Adriana Szabová – učiteľka pre slovenskú časť

Darinka Majerová– asistent učiteľov

Anna Ťažká – výdaj stravy