O nás

Naša škôlka a jasle vznikli po 10 ročnej skúsenosti s jazykovým vzdelávaním v našej jazykovej škole Hello, keď sme sa rozhodli vytvoriť kvalitné vzdelávanie aj pre najmenších.

Od septembra 2015 preto zabezpečujeme celodennú starostlivosť 12 mesiacov v roku ( zatvorené len počas štátnych sviatkov) pre všetky deti vo veku od 2 do 6 rokov.

V súčastnosti otvorený jazykový variant ponúka slovensko-anglicko-španielsku triedu.

Keď vstúpite do našej škôlky, vstupujete na územie cudzej krajiny, kde dieťa prirodzene prijíma cudzí jazyk ako jediný komunikačný prostriedok so zahraničnými lektormi. Celodenný program, vzdelávanie, ako aj komunikácia medzi deťmi prebieha v cudzom jazyku, anglickom a španielskom.

Výchovno vzdelávacia činnosť a predškolská príprava prebieha aj v slovenskom jazyku so slovenským pedagógom, tak aby deti zvládli Školský vzdelávací program pripravený v súlade so Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie  ISCED  O. Sme akreditovaným školským zriadením pod Ministerstvom školstva SR.

Naša škôlka ponúka:

  • Zrekonštruovanú budovu, nový interiér, nový nábytok

  • Osobitné miestnosti určené na vzdelávanie, spánok, stravovanie, šatňe, sociálne zariadenia

  • Komfortný prístup do areálu materskej školy a parkovanie

  • Triedy s nízkym počtom detí : skupina do 12 detí na 1 pedagóga a asistenta

  • Denný program a diferencovaný prístup upravený podľa veku dieťaťa

  • Dodržiavaním programu Ministertva školstva SR zabezpečujeme vysokú kvalitu predprimárneho vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacie programu ISCED O.

  • Vlastnú záhradu a ihrisko a možnosť voľnočasových aktivít v Mestskom parku v blízkosti budovy

  • Kvalitnú celodennú  stravu

Zápis prebieha celoročne, pridať sa do nášho kolektívu môžete kedykoľvek počas celého roka.